ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ
ΓΙΑΤΣΑ

Κρασιά για τις όμορφες στιγμές... Ορμώμενη από το « οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπων», με εκτίμηση και αγάπη για το καλό κρασί, η οικογένεια Γιάτσα δημιούργησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 βιολογικούς αμπελώνες 65 στρεμμάτων σήμερα.
περισσότερα
Title of news

φωτογραφιες

φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις μας και τους αμπελώνες
Another news

φωτογραφιες

φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις μας και τους αμπελώνες
News news news

φωτογραφιες

φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις μας και τους αμπελώνες
Even more news!

φωτογραφιες

φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις μας και τους αμπελώνες
Even more news!

φωτογραφιες

φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις μας και τους αμπελώνες.